Droga krzyżowa

W okresie Wielkiego Postu nabożeństwa drogi krzyżowej odprawiane są w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, nawiązujące do drogi, jaką odbył Jezus z pałacu Piłata na Kalwarię. Propagowali je w XIV i XV w. franciszkanie z myślą o wiernych, którzy nie mogli udać się do Ziemi Świętej.

 
Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!
(Mk 14, 33-36)

 

Nawet Jezus nie przyjąłby krzyża bez modlitwy i mocy Ducha Świętego…
Przyjmijmy swoje życie w mocy Ducha Świętego – takie, jakie dziś daje nam kochający Ojciec.

 

 Stacja I