Nabożeństwo majowe

Przez cały maj w Sanktuarium nabożeństwa odprawiane są w kościele:

- w dni powszednie
po Mszy Świętej o 18.00

- w niedziele i święta
po Mszy Świętej o 17.00

W parafii jest zwyczaj odprawiania nabożeństw majowych w poszczególnych wioskach przy kapliczkach z obecnością kapłana.

 Majowe nabożeństwo jest w Polsce zwyczajowo odprawiane przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Słowa Litanii są skierowane do Maryi, ale refren „módl się za nami” przypomina, że Ona jest naszą Orędowniczką u swego Syna. Maryja ma szczególny udział w misterium zbawienia.

  

 

 Majówki