Nabożeństwo dziękczynno-błagalne

Nabożeństwo dziękczynno-błagalne do Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych.

Zapraszamy w każdą sobotę na nabożeństwo połączone ze Mszą Świętą.

 

Ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny,
chcąc przybliżyć nam postać Maryi, tak o Niej pisał:

"Od czasu śmierci Pana Jezusa Maryja stała się naszą Matką miłosierdzia, albowiem wyjednywa nam łaski i sprowadza miłosierdzie Boże na nas. Ona wciąż nas piastuje, karmi, broni, wychowuje i wyjednywa nam łaski u Króla miłosierdzia".