Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia

Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia jest inicjatywą Heroldów Ewangelii, mającą na celu apostolstwo i ewangelizację. Apostolat jest odpowiedzią na papieskie wezwanie do nowej ewangelizacji poprzez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi. Polska podjęła Apostolat dnia 3 maja 2007 r. 

Apostolat polega na formowaniu się grup, składających się z trzydziestu jeden członków (rodzin), w tym koordynatora. Każda grupa uroczyście podczas Mszy Świętej otrzymuje Kapliczkę Niepokalanego Serca Maryi. Raz w miesiącu, w dniu ustalonym z koordynatorem grupy, Kapliczka przybywa do danego domu. W tym dniu rodzina może zaprosić swoich sąsiadów, przyjaciół lub krewnych do wspólnej modlitwy. W ten sposób tworzy się Kościół Domowy. Sposób i czas modlitwy jest dowolny.

W naszej Parafii peregrynują dwie Kapliczki Niepokalanego Serca Maryi.