Jednym z pięciu warunków dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia. Jego istotą jest uświadomienie sobie zła i dobra, które człowiek uczynił od momentu ostatniej spowiedzi.

Więcej