Akcja Katolicka

Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Lewiczynie został powołany dekretem ks. Prymasa w 1995 r., kiedy proboszczem był ks. Czesław Aulich. W ciągu kilkunastu lat działalności Akcji Katolickiej w parafii jej skład ulegał zmianie, ale zawsze grupę stanowiło ok. 10 osób. Pięciu członków należy do parafialnego oddziału od samego początku. Obecnie oddział liczy 10 członków i 5 kandydatów. Wśród nich są m.in. nadzwyczajni szafarze Eucharystii, teologowie, katecheci, nauczyciele, sadownicy, student i emerytka. Dwie pierwsze kadencje prezesem lewiczyńskiego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej była pani Zofia Kiełbowska, dwie kolejne – pan Dariusz Karpacki i pan Leszek Bojaczuk.

W skład obecnego zarządu wchodzą również:

  • Prezes - Aneta Kowalczyk
  • Zastępca prezesa - Zofia Kiełbowska
  • Skarbnik - Dorota Barszcz
  • Sekretarz - Mirosława Bojaczuk
  • Członek - Dariusz Karpacki
  • Członek - Bogdan Puncewicz

Spotkania formacyjne oddziału odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałek. W każdym spotkaniu aktywnie uczestniczy asystent kościelny - ks. proboszcz Andrzej Juńczyk, który troszczy się o pogłębianie naszej wiary i wspiera nas w rozwoju duchowym. Niejednokrotnie jest inicjatorem podejmowanych przez członków Akcji Katolickiej działań na rzecz wspólnoty parafialnej.

Przedstawiciele parafialnego oddziału Akcji Katolickiej uczestniczyli w szkoleniach liderów Akcji Katolickiej, w spotkaniach diecezjalnych i dekanalnych. Realizujemy program przyjęty przez radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w oparciu o materiały formacyjne i dokumenty Kościoła. Uzupełniamy je lekturą pisma AKAW „Wierzyć życiem”, prenumerowanym przez wszystkich członków. Oprócz spotkań formacyjnych podejmujemy liczne zadania w parafii. Od początku zajęliśmy się sprzedażą i popularyzacją prasy katolickiej. Dzięki temu poszerzył się krąg jej odbiorców wśród parafian. Założyliśmy ok. 70 teczek dla stałych czytelników. Przeciętnie każdej niedzieli rozprowadzamy ok. 90 egzemplarzy. Poza prasą sprzedawane są karty świąteczne, dewocjonalia oraz pamiątki z Sanktuarium.

Inną formą naszej aktywności jest działalność charytatywna. Dwa razy w roku przygotowujemy paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych i osób w trudnej sytuacji materialnej. Fundusze na ten cel pochodzą ze sprzedaży kart świątecznych, palm wielkanocnych, a także zbiórek do puszek.

Grupa wspiera księdza proboszcza również w wielu działaniach duszpasterskich i pracach związanych z życiem sanktuarium. Włączamy się w liturgię Mszy Świętej, prowadzimy drogę krzyżową, różaniec oraz uczestniczymy w adoracjach i innych modlitwach wspólnoty parafialnej. Dla upamiętnienia osoby Jana Pawła II przygotowujemy i prowadzimy wieczornice. Pomagamy w organizacji odpustów, dekoracji kościoła, przyjmowaniu pielgrzymów. Jesteśmy inicjatorami pielgrzymek do miejsc kultu religijnego. Przygotowujemy także gazetki informacyjne, wystawy okolicznościowe, piszemy krótkie artykuły o naszej działalności do "Wierzyć Życiem”. Jesteśmy organizatorami konkursów na palmę wielkanocną i szopkę bożonarodzeniową dla dzieci z całej parafii.

Podejmujemy działania mające na celu integrację naszej wspólnoty parafialnej. Prowadzimy kawiarenkę parafialną, w której mogą spotykać się wszyscy chętni. Już drugi rok organizujemy spotkania dla osób starszych i chorych połączone z udziałem we Mszy Świętej. Po Eucharystii spotykamy się na poczęstunku i wspólnym śpiewie z udziałem scholi parafialnej. Przygotowujemy również wycieczki i rajdy rowerowe dla dzieci i młodzieży, w których sami bierzemy udział. Wspólnie z księdzem proboszczem w ciągu ostatnich dwóch lat podjęliśmy inicjatywę organizacji Lewiczyńskich Dni Rodzin. Podczas tej imprezy prowadziliśmy gry i zabawy dla najmłodszych, stoisko z książkami, loterię, kawiarenkę oraz grill.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy bal karnawałowy, z którego dochód został przeznaczony na zakup projektora multimedialnego. W czasie ostatniego Adwentu zaprosiliśmy do naszego Sanktuarium oddziały Akcji Katolickiej z innych parafii, aby wspólnie trwać na modlitwie, poznać się i wymienić doświadczeniami. Nasza inicjatywa zaowocowała podobnymi spotkaniami, których gospodarzami byli członkowie POAK w Błędowie, Goszczynie i Michałowie.

Członkowie naszego oddziału zaangażowali się również w przygotowanie dwóch ostatnich wielkich uroczystości parafialnych – odpustu 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz Grójeckiego Święta Plonów.

Oddział aktywnie uczestniczy w życiu parafii, duchowo wspiera wszelkie inicjatywy Diecezjalnego i Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz śledzi ważne wydarzenia w Kościele polskim.

 Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej