Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca istnieją w Lewiczynie, Grotowie, Borutach, Zaborowie, Anielinie, Bartodziejach, Skurowie, Widowie, Oczesałach.

 

Spotkania kół Żywego Różańca 
odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.  

  • w okresie zimowym
    • godz. 15.30 – wspólny różaniec
    • godz. 16.00 – Msza Święta z konferencją
  • w okresie letnim  
    • godz. 17.30 – wspólny  różaniec
    • godz. 18.00 – Msza Święta z konferencją

Przynależność do koła Żywego Różańca przynosi  wiele korzyści duchowych. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą. Każda z osób odmawia codziennie tylko jedną tajemnicę różańca świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz", dziesięć „Zdrowaś Maryjo" i jedno „Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę różańca, ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały różaniec, ponieważ cała Róża rzeczywiście odmawia cały różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia - tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie różańca świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego:

Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli.  Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają różaniec i niech czynią pokutę.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.  

Na czele każdego kółka stoi zelatorka. Ma ona obowiązek pilnowania zmiany tajemnic różańcowych co miesiąc. Zmiana tajemnic odbywa się albo przez losowanie, albo - co jest praktyczne - w porządku kolejnym, tzn. kto na przykład miał w danym miesiącu tajemnicę trzecią, to w przyszłym miesiącu będzie miał tajemnicę czwartą itd.

Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

Przyjęcie do kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązanie się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca świętego.