Rada parafialna

W skład rady parafialnej wchodzą osoby reprezentujące każdą miejscowość w parafii. Spotkania odbywają się kilka razy w roku, omawiane są sprawy duszpasterskie i gospodarcze.

Przewodniczący rady: Pan Jan Maciak

Wiceprzewodniczący: Pani Teresa Lewandowska