Ministranci

Ministranci - najliczniejsza grupa, składająca się z chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Do tej grupy należą również ministranci seniorzy. Niektórzy z nich sprawują opiekę nad młodszymi grupami.

Formacją ministrantów w parafii zajmuje się ksiądz prefekt.

W naszej parafii w Lewiczynie spotkania formacyjne ministrantów (zbiórki) odbywają się co tydzień. Ministranci podzieleni są na dwie zasadnicze grupy: ministrantów młodszych i starszych. Ministranci młodsi to uczniowie szkoły podstawowej, starsi to uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich. Zbiórki starszych i młodszych ministrantów odbywają się w następującym porządku, co tydzień gromadzi się inna grupa. W każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej gromadzimy się w kościele bądź w salce ministrantów w zależności od tematu i specyfiki przeprowadzanych zajęć. Formacja dotyczy czterech płaszczyzn: intelektualnej, duchowej, międzyludzkiej oraz sportowej. Na spotkaniach są omawiane tajniki posługi ministranckiej i praktyczne wdrażanie poznanej czynności w życie przez przetrenowanie jej indywidualnie, przez każdego ministranta, w celu lepszej i sprawniejszej, a przez to piękniejszej posługi podczas sprawowania liturgii. Każde spotkanie rozpoczyna się i kończy modlitwą, poza tym jest krótka konferencja i omówienie spraw bieżących. Formacja ministrancka odbywa się również poza parafią - ministranci biorą udział w dniach skupienia, podczas których mogą bardziej otworzyć się na Pana Jezusa, a także pogłębić relacje przyjacielskie i braterskie między sobą. Formacja ministrancka to również aktywne uprawianie sportu. Nasi chłopcy spotykają się z księdzem co piątek na boisku lub w sali gimnastycznej. Podczas tych spotkań trenują grę w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa stołowego, piłkarzyki. Rezultatem tych spotkań jest nie tylko zdrowe wyćwiczone ciało, lecz również wyniki na rozgrywkach dekanalnych, międzydekanalnych czy międzyparafialnych, zdobywanie drugich, trzecich miejsc i satysfakcja z wygranej. Po takich spotkaniach ministranci zawsze mają okazję poznać kolegów z innej parafii, bo odbywa się wspólny grill lub ognisko.

Służba ministrancka w naszej parafii to przede wszystkim posługa ołtarza w czasie niedzielnej Mszy Świętej, jak również obowiązkowy dyżur na Mszy Świętej na tygodniu, a także służba w świątyni przy przygotowywaniu dekoracji na różne okoliczności kościelne oraz rozprowadzanie sianka i wody święconej w święta. Nasi chłopcy służbę ministrancką traktują jako zaszczyt i chlubią się nią w szkole, czego doświadcza katecheta szkolny.

W tym roku szkolnym nasi ministranci z klas gimnazjalnych i średnich biorą udział w kursie lektorskim, który odbywa się w naszym dekanacie, w parafii Miłosierdzia Bożego w Grójcu. Pragniemy przy życzliwości Księdza Proboszcza i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lewiczynie nadal rozwijać swe zdolności duchowe i sportowe przez uczestnictwo w wyjazdach i korzystaniu z sali sportowej.