Bielanki

Każde grono bielanek powinno mieć co najmniej jedną animatorkę. Formacja bielanek polega na uczestniczeniu w cotygodniowych spotkaniach, na których najważniejszymi elementami są modlitwa i odkrywanie treści Ewangelii przez zabawę i pracę w grupach.

We wspólnocie bielanek wyróżnia się najczęściej różne stopnie. Nie są one jednak ujednolicone w obrębie diecezji i dlatego w różnych parafiach mogą się od siebie różnić.

We wspólnocie bielanek posługa dziewcząt rozpoczyna się zazwyczaj od okresu kandydatury. Kandydatką zostaje się automatycznie lub dopiero po specjalnym błogosławieństwie na uroczystej Mszy Świętej (w zależności od parafii).

Kandydatki, które przystąpiły już do Pierwszej Komunii Świętej oraz systematycznie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, mogą otrzymać promocję na członkinię wspólnoty. Odbywa się ona podczas Mszy Świętej, podczas której kandydatka składa specjalną przysięgę i otrzymuje strój bielanki (najczęściej pelerynkę lub albę i pelerynkę).

W większości parafii wyróżnia się również stopnie wśród wypromowanych bielanek (według wieku dziewczynki i jej stażu we wspólnocie). Widocznym znakiem tej hierarchii są różne kolory pelerynek.

Bielanki spełniają w parafii różne funkcje. Uczestniczą w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci, czytając Pismo Święte, śpiewając psalmy i uczestnicząc w procesji z darami ołtarza. Biorą też czynny udział w różnego rodzaju procesjach, między innymi sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, niosąc poduszki i feretrony. Poza tym ich rolą jest pomaganie w kościele parafialnym, np. sprzątanie grobów kapłanów, pomaganie przy przygotowywaniu dekoracji w kościele. Do ich zadań w życiu codziennym należy gorliwa modlitwa i pomaganie innym.

W kościele bielankę można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii dziewczynki noszą szarfy, pelerynki, alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi, w widocznym miejscu, medalion z wizerunkiem Matki Bożej. W niektórych parafiach, tam, gdzie nie ma ministrantów, bielanki przejmują ich rolę.

Bielanki można również spotkać na specjalnych spotkaniach formacyjnych, które odbywają się regularnie.