Chór parafialny „Cor Matris”

„Módlmy się, śpiewając, i modląc się, śpiewajmy”
(św. Augustyn)

Nasz chór parafialny „Cor Matris” (z łac. Serce Matki) został na nowo powołany w 2016 roku. Chór bierze czynny udział w świętach i uroczystościach całego roku liturgicznego. Śpiewamy pieśni w łatwym opracowaniu na 2 lub 3 głosy, w zależności od liczby chórzystów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają odrobinę słuchu muzycznego i chęci do śpiewania z nami naszemu Panu.
Próby odbywają się zwykle w środy i piątki po Mszy wieczornej (w czasie letnim o godzinie 19.00, w czasie zimowym o godzinie 18.00) w Domu Pielgrzyma. Chór prowadzi nasz organista, pan Marcin Pyra.

Koncert kolęd 2020
Koncert kolęd 2019 PRZEGLĄD CHÓRÓW - POWSIN - STYCZEŃ 2018