Gorzkie żale - część II

CZĘŚĆ DRUGA

Tę część Gorzkich żali odprawia się w II i V Niedzielę Wielkiego Postu.

Intencja

W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

Hymn

 1. Przypatrz się; duszo, jak cię Bóg miłuje,
  Jako dla ciebie sobie nie folguje.
  Przecież Go bardziej, niż katowska dręczy.
  Złość twoja męczy.
 2. Stoi przed sędzia Pan wszego stworzenia,
  Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia
  Dla białej szaty, którą jest odziany,
  Głupim nazwany.
 3. Za moje złości grzbiet srodze biczują
  Pójdźmy grzesznicy oto nam gotują
  Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody
  Zdrój żywej wody.
 4. Pycha światowa niechaj, co chce wróży,
  Co na swe skronie wije wieniec z róży,
  W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony
  Jest ozdobiony!
 5. Oby się serce we zły rozpływało,
  Że Cię, mój Jezu sprośnie obrażało!
  Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości
  Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

 1. Jezu, od pospólstwa niewinnie
  Jako łotr godzien śmierci obwołany,
  Jezu mój kochany!
 2. Jezu, od złośliwych morderców
  Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,
  Jezu mój kochany!
 3. Jezu, pod przysięgą od Piotra
  Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany,
  Jezu mój kochany!
 4. Jezu, od okrutnych oprawców
  Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany,
  Jezu mój kochany!
 5. Jezu, od Heroda i dworzan,
  Królu niebieski, zelżywie wyśmiany,
  Jezu mój kochany!
 6. Jezu, w białą szatę szydersko
  Na większy pośmiech i hańbę ubrany,
  Jezu mój kochany!
 7. Jezu, u kamiennego słupa
  Niemiłosiernie biczmi wysmagany,
  Jezu mój kochany!
 8. Jezu, przez szyderstwo okrutne
  Cierniowym wieńcem ukoronowany,
  Jezu mój kochany!
 9. Jezu, od żołnierzy niegodnie
  Na pośmiewisko purpurą odziany,
  Jezu mój kochany!
 10. Jezu, trzciną po głowie bity,
  Królu boleści, przez lud wyszydzany,
  Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony i pohańbiony.
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony,
Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

 1. Ach, widzę Syna mojego
  Przy słupie obnażonego,
  Rózgami zsieczonego!
 2. Święta Panno, uproś dla mnie,
  Bym ran Syna Twego znamię
  Miał na sercu wyryte!
 3. Ach, widzę jako niezmiernie
  Ostre głowę rani ciernie!
  Dusza moja ustaje!
 4. O Maryjo, Syna swego,
  Ostrym cierniem zranionego,
  Podzielże ze mną mękę!
 5. Obym ja, Matka strapiona,
  Mogła na swoje ramiona
  Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
 6. Proszę, o Panno jedyna,
  Niechaj krzyż Twojego Syna
  Zawsze w sercu swym noszę!

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!. (3 razy)

Gorzkie żale

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA