Podziękowanie ks. Proboszczowi Andrzejowi

30 czerwca 2019, w niedzielę, podziękowaliśmy ks. Proboszczowi Andrzejowi Juńczykowi za 7-letnią posługę w naszym Sanktuarium. Życzenia i podziękowania złożyły wszystkie grupy parafialne, społeczności Szkół Podstawowcyh w Lewiczynie i Zaborowie, władze Gminy, Parafianie oraz ks. Piotr.

Ksiądz Andrzej Juńczyk został mianowany proboszczem Parafii św. Mikołaja BM w Tarczynie.