Pielgrzymka Środowisk Osób Niepełnosprawnych

12 października 2018 odbyła się I Piesza Pielgrzymka Środowisk Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium w Lewiczynie. Inicjatorem przedsięwzięcia była p. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, Iwona Jeżak, we współpracy z kustoszem Sanktuarium, ks. Andrzejem Juńczykiem, a także Starostą Powiatu Grójeckiego, p. Markiem Ścisłowskim, i Radą Rodziców.

W pielgrzymce uczestniczyły osoby związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy Wola Łychowska, Domem Pomocy Społecznej Nowe Miasto, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz pracownicy ZSS, uczniowie i rodzice. Razem w pielgrzymce wzięło udział 150 osób.

 

pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss
pielgrzymka zss