Objawienia Matki Bożej w Fatimie

13 maja 1917 r.


Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?

Tak, chcemy!

Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!

 
Na podstawie Wspomnień Siostry Łucji
(tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria,
Fatima, grudzień 2002)
za Sekretariatem Fatimskim.