Gorzkie żale - część III

CZĘŚĆ TRZECIA

Tę część Gorzkich żali odprawia się w III Niedzielę Wielkiego Postu i w Niedzielę Palmową.

Intencja

W tej ostatniej, części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zagasił: prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

Hymn

 1. Duszo oziębła czemu nie gorejesz,
  Serce me, czemu całe nie truchlejesz?
  Toczy twój Jezus z ognistej miłości
  Krew w obfitości.
 2. Ogień miłości, gdy Go tak rozpala,
  Sromotne drzewo na ramiona zwala;
  Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka,
  Jęczy i stęka.
 3. Okrutnym katom posłusznym się staje,
  Ręce i nogi przebić sobie daje,
  Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi
  Nasz Zbawca drogi.
 4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało,
  Aby na tobie dłużej nie wisiało!
  My je uczciwie w grobie położymy,
  Płacz uczynimy.
 5. Oby się serce we łzy rozpływało,
  Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało!
  Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości
  Dla Twej miłości!
 6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności
  Za Twe obelgi, męki, zelżywości,
  Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny,
  Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem

 1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie
  Jako złoczyńca z łotry porównany,
  Jezu mój kochany!
 2. Jezu od Piłata niesłusznie
  Na śmierć krzyżową za ludzi skazany,
  Jezu mój kochany?
 3. Jezu, srogim krzyża ciężarem
  Na kalwaryjskiej drodze zmordowany,
  Jezu mój kochany!
 4. Jezu, do sromotnego drzewa
  Przytępionymi gwoźdźmi przykowany,
  Jezu mój kochany!
 5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów
  Na drzewie hańby ukrzyżowany,
  Jezu mój kochany!
 6. Jezu, od stojących wokoło,
  I przechodzących szyderczo wyśmiany,
  Jezu mój kochany!
 7. Jezu, bluźnierstwami od złego
  Współwiszącego łotra wyszydzony.
  Jezu mój kochany!
 8. Jezu, gorzką żółcią i octem
  W wielkim pragnieniu napawany,
  Jezu mój kochany!
 9. Jezu, w swej miłości niezmiernej
  Jeszcze po śmierci włócznią przeorany,
  Jezu mój kochany!
 10. Jezu, od Józefa uczciwie
  I Nikodema w grobie pochowany,
  Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony,
Dla nas zelżony i pohańbiony.
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony,
Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną

 1. Ach, ja Matka boleściwa
  Pod krzyżem stoję smutliwa,
  Serce żałość przejmuje.
 2. O Matko, niechaj prawdziwie,
  Patrząc na krzyż żałośliwie,
  Płaczę z Tobą rzewliwie!
 3. Jużci, już moje Kochanie
  Gotuje się na konanie!
  Toć i ja z Nim umieram!
 4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą,
  Dzielić się Twoją żałobą
  Śmierci Syna Twojego.
 5. Zamknął słodką Jezus mowę
  Już ku ziemi skłania głowę,
  Żegna już Matkę swoją!
 6. O Maryjo, Ciebie proszę,
  Niech Jezusa rany noszę
  I serdecznie rozważam.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. (3 razy)

Gorzkie żale