Pielgrzymka Środowisk Osób Niepełnosprawnych

12 października 2018 odbyła się I Piesza Pielgrzymka Środowisk Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium w Lewiczynie. Inicjatorem przedsięwzięcia była p. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Grójcu, Iwona Jeżak, we współpracy z kustoszem Sanktuarium, ks. Andrzejem Juńczykiem, a także Starostą Powiatu Grójeckiego, p. Markiem Ścisłowskim, i Radą Rodziców.

W pielgrzymce uczestniczyły osoby związane ze Środowiskowym Domem Samopomocy Wola Łychowska, Domem Pomocy Społecznej Nowe Miasto, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Grójcu oraz pracownicy ZSS, uczniowie i rodzice. Razem w pielgrzymce wzięło udział 150 osób.