Pielgrzymka do Fatimy

W dniach od 3 do 10 maja 2017, w stulecie objawień, pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium w Fatimie.