Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2017 przeżyliśmy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Sumę odpustową przy ołtarzu polowym odprawił O. Paweł Krupa, dominikanin.

Razem z nami świętowali pielgrzymi, którzy przybyli w zorganizowanych grupach z Jasieńca, Zbroszy Dużej i Grójca oraz wielu pielgrzymów indywidualnych z różnych stron.