Majówki

Maj 2018, jak co roku w maju spotykamy się przy kapliczkach na wspólnym śpiewaniu litanii do Matki Bożej.