Prymicja ks. Adama Żukowskiego

25 maja 2014 odbyła się prymicja ks. Adama Żukowskiego, naszego parafianina.

Adam Żukowski urodził się 2 lutego 1983 r. w Grójcu.

Najbliższą rodzinę Adama tworzą: mama Anna Maria, z domu Pękacka, tata Ryszard (zmarł 2003) oraz brat Maciej (ur. 1986).

Adam został ochrzczony w parafii św. Mikołaja w Grójcu 3 lipca 1983 r. Swoją Pierwszą Komunię Świętą przyjął w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie (17.05.1992), podobnie jak sakrament bierzmowania (11.11.1999).

W latach 1990-1998 uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Lewiczynie. Kolejnym etapem edukacyjnym (lata 1998–2002) był Zespół Szkół Zawodowych im. Armii Krajowej Obwód „Głuszec” – Liceum Ekonomiczne, gdzie zdobył zawód technika ekonomisty. W 2002 r. rozpoczął studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (kierunek ekonomia) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 13 stycznia 2006 r. uzyskał tytuł licencjata. W październiku 2006 r. rozpoczął studia uzupełniające na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW; 3 marca 2009 r. obronił pracę magisterską z zakresu zarządzania i marketingu w agrobiznesie, uzyskując tytuł magistra.

W latach 2009–2014 odbył formację w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia diakonatu otrzymał 11 maja 2013 r. Pracę magisterską z teologii pastoralnej napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny. 24 maja 2014 r. otrzymał z rąk Jego Eminencji Księdza Kazimierza Kardynała Nycza święcenia kapłańskie.