Koronacja Obrazu Matki Bożej

10 sierpnia 1975 r. odbyła się uroczysta koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej.

Przełomowym wydarzeniem w 400-letniej historii Sanktuarium była uroczysta koronacja Cudownego Obrazu. 10 sierpnia 1975 r., w imieniu Ojca Świętego Pawła VI, kardynał prymas Stefan Wyszyński nałożył koronę na głowę Dzieciątka Jezus, a głowę Matki Bożej ukoronował metropolita kardynał Karol Wojtyła. 

W uroczystości wzięli udział:

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski,
Karol Kardynał Wojtyła, metropolita krakowski,
Bogdan Sikorski, biskup płocki,
Jan Mazur, biskup siedlecki,
Józef Rozwadowski, biskup łódzki,
Piotr Gołębiowski, administrator apostolski diecezji sandomierskiej,
Edward Materski, biskup pomocniczy kielecki,
Marian Przykucki, biskup pomocniczy poznański,
Julian Groblicki, biskup pomocniczy krakowski,
Władysław Miziołek, biskup pomocniczy warszawski,
Jan Czerniak, biskup pomocniczy gnieźnieński,
Zbigniew Kraszewski, biskup pomocniczy warszawski,

przedstawiciele zgromadzeń zakonnych
oraz licznie zgromadzeni wierni.

Uroczystości koronacyjne przygotował ks. kanonik Jan Makowski, proboszcz parafii.