Droga krzyżowa

W okresie Wielkiego Postu nabożeństwa drogi krzyżowej odprawiane są w każdy piątek o 16.30.

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, nawiązujące do drogi, jaką odbył Jezus z pałacu Piłata na Kalwarię. Propagowali je w XIV i XV w. franciszkanie z myślą o wiernych, którzy nie mogli udać się do Ziemi Świętej.

 «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».
(Łk 11, 27b-28)

 

Maryja towarzyszyła Jezusowi od poczęcia do śmierci.
Dziś towarzyszy nam w przeżywaniu każdej chwili, w lęku, bólu, radości, w modlitwie...

Czy pamiętam o tym, że Maryja jest ze mną zawsze?

 

 Stacja I