Koronacja Cudownego Obrazu

Przełomowym wydarzeniem w 400-letniej historii Sanktuarium była uroczysta koronacja Cudownego Obrazu. 10 sierpnia 1975 r., w imieniu Ojca Świętego Pawła VI, kardynał prymas Stefan Wyszyński nałożył koronę na głowę Dzieciątka Jezus, a głowę Matki Bożej ukoronował metropolita kardynał Karol Wojtyła.

W uroczystości wzięli udział:

 • Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski,
 • Karol Kardynał Wojtyła, metropolita krakowski,
 • Bogdan Sikorski, biskup płocki,
 • Jan Mazur, biskup siedlecki,
 • Józef Rozwadowski, biskup łódzki,
 • Piotr Gołębiowski, administrator apostolski diecezji sandomierskiej,
 • Edward Materski, biskup pomocniczy kielecki,
 • Marian Przykucki, biskup pomocniczy poznański,
 • Julian Groblicki, biskup pomocniczy krakowski,
 • Władysław Miziołek, biskup pomocniczy warszawski,
 • Jan Czerniak, biskup pomocniczy gnieźnieński,
 • Zbigniew Kraszewski, biskup pomocniczy warszawski,
 • przedstawiciele zgromadzeń zakonnych
 • oraz licznie zgromadzeni wierni.

Uroczystości koronacyjne przygotował ks. kanonik Jan Makowski, proboszcz parafii.

O tym wzniosłym wydarzeniu wspomniał kardynał Karol Wojtyła jako Ojciec Święty Jan Paweł II w błogosławieństwie dla wiernych modlących się przed cudownym obrazem: "Z serca przepełnionego apostolską miłością błogosławię wszystkim parafianom i pielgrzymom, którzy modlić się będą przed cudownym obrazem Matki Bożej w Lewiczynie, który dane mi było koronować 10.08.1975 r. z Prymasem Tysiąclecia - Stefanem Kardynałem Wyszyńskim".

Warto dodać, że w prezbiterium lewiczyńskiego sanktuarium znajduje się to błogosławieństwo. Jest ono wykaligrafowane na pergaminie z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz z jego własnoręcznym podpisem. Księga cudów i łask za przyczyną Matki Bożej Lewiczyńskiej ciągle jest uzupełniana o niezwykłe uzdrowienia fizyczne i duchowe, a liczne nawrócenia i postanowienia odmiany życia skłaniają rzesze odwiedzających to miejsce pielgrzymów i turystów do modlitwy i refleksji nad swoim życiem.

Tekst homilii wygłoszonej przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas koronacji w dniu 10 sierpnia 1975 roku.