Witamy

Jezus Chrystus zmartwychwstał,
Alleluja!

 W mocy Ducha Świętego
przynosi nam nadzieję, radość, miłość i pokój.

Przyjmijmy Jego dary w mocy Ducha Świętego
i dzielmy się nimi z tymi, którym brak wiary.

ks. Andrzej i ks. Piotr

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA